slip slippery

slip slippery

acrylic on linen 48 x 38 inches 2013